hore

Firma Abovia Holz s.r.o. je držiteľom dvoch certifikátov TASUS a EUCERT na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov firiem CAPAROL a R-TERRANOVA SAINT–GOBAN. Pozrite si certifikáty...

Certifikáty naších pracovníkov


Porovnajte si!
Technické listy omietok.pdf

Pozrite si
Odborný popis nesprávnej izolácie.pdf

Zateplenie blokov a rodinných domov


Zaoberáme sa zatepľovaním obytných domov (blokov) a rodinných domov. Pri našej činnosti dávame dôraz na kvalitu práce a kvalitu použitých materiálov. A preto vám môžeme ponúknuť na zateplovací systém až 10 ročnú záruku.

zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku)

Prečo zatepliť?

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 60% z celkového množstva energie na vykurovanie. Táto energia postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými obvodovými stenami (40%) a strechou (25%).

Zateplením môžete ušetriť až 40% nákladov na vykurovanie!
zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku)

Dôvody zatepľovania:

 • úspora na vykurovaní až do 40%,
 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie (zamedzenie vzniku pliesní),
 • celkové zlepšenie tepelnej pohody v interiéri,
 • zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov (zvukoizolačné pôsobenie tepelných izolácií),
 • pri panelových stavbách odstraňuje problémy so zatekaním cez škáry medzi panelmi, ochrana obvodového plášťa,
 • zníženie spotreby energie na vykurovanie -> zníženie emisie škodlivých látok do ovzdušia,
 • zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budov zamedzenie vzniku pliesní.
zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku) zateplenie obytného domu (bloku)


Odolnosť fasádnej omietky Caparol Carbon:


Na videu je vzorka novej fasádnej omietky Caparol Carbon po niekoľkých desiatkách úderov kladivom. Po týchto úderoch nevidno žiadne praskliny alebo poškodenie povrchu omietky. Takáto omietka bez problémov odolá aj krupobitiu.


Možné dôsledky nesprávnej izolácie

 • odtrhnutý plášť
 • zatekanie
 • pliesne
 • machy
 • praskliny
 • strata odtieňa omietky
 • vnútorný kondenz
 • odtrhnutie zatepľovacieho systému
Nekvalitná omietka - opadávanie omietky Presakovanie Plesne na fasade obytneho domu Plesne na fasade obytneho domu Plesne na fasade obytneho domu Praskliny na omietke obytného domu Prekrývanie systémových porúch Presakovanie